Jubileumsåren

Jubileumsåren

Ett skådespel och guidning med historia från 1716-1718.
Resan går från Strömstad centrum mot historiska platser.

1716 - Slaget i Dynekilen

Hör om slaget mot Tordenskiold.
Hur han lyckades segla in i Dynekilen och lura Karl XII och hans mannar med ett bakhåll.
Tordnsiold vann detta slag och blev senare adlad av Danmark.

1717 - Slaget om Strömstad

Återigen träffas Tordensiold och Karl XII.
Denna gången i hamninloppet till Strömstad.
Det går inte lika bra för Tordensiold denna gång.
Han förlorar slaget och drar sig tillbaka.

1718 - Karl XII försöker inta Fredrikstens fästning

Under flera månader har hans män slitit med att forsla fartygen 
på land. Hur de trötta och säkert svaga försöker inta fästningen i Halden/Norge
Hur det gick vet vi nog alla, men hur det gick TILL vet vi nog inte.....

Olika kungar och andra nyckelpersoner i Sveriges historia dyker upp under tiden. Bellman är med oss från början,
lite senare kommer Taube. Naturligtvis har vi med Karl XII och borgmästare Kamp.
En lunch serveras ombord eller på Furholmen Restaurang. 
En tur på ca 2,5-4 timmar. Om man väljer lunch på Furholmen bör man
räkna 4 timmar. Väljer man lunch ombord rekommenderas 3,5 timmar.

Kan bokas för grupper året om