Ständigt nya utmaningar.....

Vi vill påstå att vi jobbar i en av Sveriges vackraste skärgårdar.
Kosterhavet är vår stolthet och vi vill jobba för att få så lite påverkan som vi kan.

Vi jobbar hela tiden med att ha så miljöanpassade lösningar vi kan.
Redan idag använder vi den mest miljöanpassade dieseln som erbjuds på bunkerstationerna i Strömstad.

Engångsmaterial som vi har är av det mest miljöanpassade och helst komposterbart. 
Vi väljer att servera våra läsk- och vattenprodukter ur PET eller burk på grund av att ha så lätt last som möjligt ombord.
Detta gör att fartyget får lättare last och kan gå lättare i vattnet, och på så sätt förbruka mindre bränsle.
Vi har ständigt dialog med våra leverantörer för att kunna ha rätt produkter för miljöanpassning.

När vi byter våra trossar byter vi ut dessa mot trossar som inte innehåller plast. 

Vi har även ständigt dialoger med motorleverantörer för att kunna minska våra utsläpp och
färgleverantörer för bästa bottenfärgen för miljö och båtens botten.

Egentligen är detta är inget jobb som blir klart. Det kommer hela tiden nya lösningar som förbättrar möjligheterna till en hållbar miljö.
Vi jobbar med nya lösningar dagligen.