Sjömanslivet i Strömstad och på Koster

Hur var det med sjömän och fiskare förr?
Fanns det köpmän i Strömstad och på Koster?

En skärgårdstur med guidning, trubadur och många historier.

En berättelse om hur männen tidigt gav sig ut med fiskebåtar och fraktskutor som senare blev lastfartyg. 
Hur man körde så kallad badgästsegling när fisket var sämre. 
Hur var det på Koster? Vad levde man av mer?

En heldagstur med många glada skratt och historia berättad med glimten i ögat.
Lunch och fika under dagen. Kanske en övernattning kan vara ett allternativ för er grupp?

KAn bokas för grupper året om